ຊື່ໂດເມນ.LA ແມ່ນມີໃຫ້ທຸກຯຄົນໃນສປປລາວ ໃຫ້ໃຊ້ໃດ

ຊອກຫາເພີ່ມເຕີມ

ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ ດ໊ອທແອລເອ ລະຫັດຂອງປະເທດລາວ

ດ໊ອທແອລເອ (.LA) ຄືຊື່ລະຫັດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ສປປ.ລາວ ບໍລິຫານ ຈັດການໂດຍສູນກາງອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (LANIC) ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ກຳກັບ ດູແລ ຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະ ຄົມະນາຄົມ ແລະສື່ສານ (MPT)


ດ໊ອທແອລເອ (.LA) ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບບໍລິສັດ ທຸລະກິດ ອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປໃນ ສປປ.ລາວ ແລະທົ່ວໂລກ ໂດຍຜ່ານກອງທະບຽນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລະອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການລົງທະບຽນຊື່ ດ໊ອທແອລເອ (.LA)ການລົງທະບຽນຊື່ ດ໊ອທແອລເອ (.LA)

ລົງທະບຽນຊື່ດ໊ອທແອລເອ (.LA) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກ ສປປ.ລາວ ກະລຸນາໄປທີ່ ເວບໄຊຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ການລົງທະບຽນທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາຂອງພວກເຮົາ


ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີນເຕິເນັດ,ຕົວແທນຈຳໜ່າຍແລະທຸລະກິດແມ່ນຍີນດີໃຫ້ຊື້ ຊື່ໂດເມນ.LA ໃດ້ທີ່ນີ້. ຄຣີກທີ່ນີ້ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມການເຂົ້າມາເປັນບໍລິສັດນາຍທະບຽນຂອງ ດ໊ອທແອລເອ (.LA)

ສະໝັກວັນນີ້ເພື່ອເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບລົງທະບຽນຊື່ໂດເມນ.LA ທ່ານກະລຸນາລອກແບບຟອມໃຫ້ສົມບູນແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທີ່ຢູ່: 53 Khunbulom, Baan Wat Chan 07, Chantanuri, Vientiane, Laos

ເບີໂທ: +856 20 55514145

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: support@registry.la